Marketco.

Een vraag of een woningkeuring aanvragen? Bel direct! 0515 57 25 20

Verplichtingen

Een woning die verkocht wordt moet volgens artikel 15 van het Burgerlijk Wetboek (BW7) worden overgedragen "vrij van alle bijzondere lasten en beperkingen, met uitzondering van die welke de koper uitdrukkelijk heeft aanvaard". Dit betekent dat de verkoper deze lasten en gebreken aan de verkopend makelaar en zeker aan potentiële kopers moet melden.

Het kan gaan om rechten van derden (recht van overpad bijvoorbeeld) of verplichtingen van de eigenaar die voor een koper niet acceptabel zijn (het verbod om een hoge muur of bomen te mogen plaatsen vanwege het uitzicht). Daarnaast kan het gaan om bouwkundige gebreken. Op vragen van de koper moet de verkoper wel eerlijk antwoorden. Als de koper bijvoorbeeld vraagt of het gehorig is, dan mag de verkoper dat niet ontkennen als elke dag de televisie van de buurman hoorbaar is. Als de verkoper zijn (verkopend)makelaar op de hoogte stelt van de verschillende lasten en gebreken, dan weet hij welke hij moet vertellen aan de kopers. Als hij het niet nodig vindt een gebrek te melden, dan zal hij daarvan ook de consequenties moeten dragen als de koper daarna een vordering indient.     

Onderzoeksplicht

Naast de meldingsplicht van de verkoper heeft de koper een onderzoeksplicht. Dit betekent dat u onderzoek moet (laten) uitvoeren zodat u zekerheid heeft over de bouwkundige staat van woning. Bent u te laat met het instellen van een onderzoek, dan kan dat verstrekkende gevolgen hebben. U zou immers achteraf geconfronteerd kunnen worden met ernstige bouwkundige gebreken zoals lekkage, houtworm, boktor of constructieve fouten waardoor verzakkingen of scheuren kunnen ontstaan. Het is daarom van belang dat u vooraf een bouwkundig onderzoek laat uitvoeren, wij doen dit graag voor u.

Meldingsplicht

De meldingsplicht betekent dus dat de verkoper verplicht is om de koper te informeren over alle bekende bouwkundige gebreken. Dit kan de verkoper doen door een inlichtingenformulier voor de keuring in te vullen, te ondertekenen en aan de koper en eventueel ook aan onze inspecteur te overhandigen. Onze inspecteur kan dan de gegevens die op het inlichtingenformulier zijn vermeld betrekken bij zijn inspectie.  U ontvangt een duidelijk en uitgebreid rapport met NHG bijlage, inclusief kosten beraming per e-mail of per post.

Laat uw woning keuren door een erkend woningkeuringsbedrijf
Technische keuring

Verkoop keuring

Als u van plan bent om uw huis te verkopen bent u erbij gebaat dat dit snel gebeurt en dat u achteraf niet aansprakelijk kunt worden gesteld door de kopers, vanwege niet gemelde bouwkundige gebreken. 

 

Nu € 270,- Lees meer
Technische keuring

Basis keuring

De bouwkundige basis of aankoopkeuring is voor vele doeleinden bruikbaar, en wordt dan ook het meest gebruikt.

 Nu € 300,- Lees meer
Technische keuring

Plus keuring

Naast de gebreken en de kwaliteitsbeoordeling wordt ook een hersteladvies gegeven en worden de herstelkosten berekend. Hierbij wordt onderscheid gemaakt in direct noodzakelijke onderhouds-maatregelen en op termijn (binnen 5 jaar).

Nu € 350,- Lees meer
Technische keuring

NHG keuring

Een NHG keuring kunt u nodig hebben om een hypotheek met Nationale Hypotheek Garantie te verkrijgen. Deze rapportage voldoet aan de eisen die hieraan worden gesteld.

 

 

Nu € 270,- Lees meer
Technische keuring

Opleverings keuring

Heeft een nieuwbouw woning of appartement gekocht en wordt deze binnenkort opgeleverd? Houdt er dan rekening mee dat er nog steeds woningen worden opgeleverd met (te) veel gebreken.Nu € 225,- Lees meer

Onze zekerheden

  • Afspraak is afspraak
  • Grondig onderzoek
  • Uitgebreide rapportage
  • Scherpe tarieven
  • Heldere uitleg
  • NHG erkend