Bij Woningkeuringen Friesland weet u precies waar u aan toe bent

Woningkeuringen Friesland is een ervaren onderneming op bouwkundig gebied. Woningkeuringen Friesland richt zich op bouwkundige keuringen en het opstellen van maatwerkadvies. Voor zowel de particuliere als de zakelijke klant.

De inspecteur kent de regionale markt en is lokaal bekend met de historie van steden en hun panden. Allen zijn zij gespecialiseerd in en gecertificeerd voor het uitvoeren van bouwkundige keuringen van onroerend goed. De bevindingen worden beschreven in heldere rapportages, gebruikmakend van efficiënte, moderne software. Bovenal is de inspecteur altijd onafhankelijk en objectief.

Werkwijze

Aanvraag
Een bouwkundige keuring kan zowel telefonisch als online aangevraagd worden. Bij online-aanvragen kunt u onder
“opmerkingen ” de gegevens invullen van de verkopende partij/makelaar, zodat wij een afspraak kunnen maken om de woning op te nemen, anderzijds nemen wij contact met u op. Onze inspecteur kan in meeste gevallen binnen drie werkdagen de woning opnemen. Afhankelijk van de woning, duurt een woningopname gemiddeld 1,5 a 2 uur.

Opname
De opname is een visueel onderzoek van het object waarbij alle sterke en zwakke punten van elementen worden gerapporteerd die onder normale omstandigheden waarneembaar zijn. Op basis van kennis, ervaring en technische inzicht van onze inspecteurs, heeft u een erkend en gedetailleerd rapport in handen met de geconstateerde gebreken.

Controle op essentiële punten

Hieronder vindt u een aantal essentiële punten waarop wordt gelet door onze inspecteurs tijdens de opname van uw (toekomstige) woning; met enkele toelichtingen:

Fundering/ kruipruimte

Barst-, krimp- en zettingsscheuren fundering
Scheefstand fundering
Schade, aantasting metsel-, beton- en staalwerk

Metsel- en voegwerk/ Lateien

Scheurvorming, vervorming, scheefstand metselwerk
Roestvorming van ankers
Vorstschade, erosie, zoutuitbloei
Verzanding, erosie, verwering voegwerk
Vochtdoorslag

Kozijnen/ ramen/ deuren

Open hoekverbindingen
Houtrotaantasting
Klemmen, vervormingen

Dakconstructie (hout)

Houtrot-, houtworm- en boktoraantasting
Doorbuiging

Dakbedekking (schuin/ plat)

Erosie, craquelé, zichtbare inlage
Lekkage, vochtdoorslag
Slechte hechting, loszittende delen

Goten/ HWA

Vochtlekkages
Open naden
Onjuist afschot

Vloeren

Schade, aantasting beton
Corrosie onderslagbalk
Manta-, Kwaaitalvloeren
Doorbuiging
Aantasting balkkoppen
Houtrot- of houtwormaantasting

(Niet) dragende wanden

Scheurvorming, vervorming
Vochtplekken (doorslaand, optrekken)

Installaties

Lekkage (water en gas)
Loden waterleiding
Canvasbedrading (elektra)
Stalen elektrabuizen (elektra)